Саопштење за јавност Епархије врањске

Поводом објављивања саопштења за јавност Црквеног одбора Црквене општине Клиновац интернет порталу "Бујановачке" од 24. јула 2018. године, које су пренели и други медији, сматрали смо за потребно да обавестимо пуноћу врањске епархије, све вернике Српске Православне Цркве као и ширу јавност о следећем:

Сви наводи како у саопштењу тако и у прилозима саопштења не одговарају истини и благо речено су злонамерни, јер у потпуности су пренебрегнута тела Православне епархије врањске, односно Епархијски управни одбор, јер се никада Црквени одбор Црквене општине Клиновац није обратио по било каквом питању Епархијском управном одбору, који је прво претпостављено тело истоме.

Све наведено у Саопштењу и прилозима Црквеног одбора Клиновац, не спада у надлежност и делокруг рада Црквеноопштинских управних одбора, што се види из Устава Српске Православне Цркве, члан 201. који говори о дужностима и правима Црквеноопштинских управних одбора, исти наводимо у целости.

"Дужности су Црквеноопштинског управног одбора углавном ове:

 1. чува и штити углед и интересе цркве и црквене општине;
 2. потпомаже црквену власт у религиозно-моралном и културно-просветном подизању и васпитању припадника православне Цркве, а нарочито омладине, у чувању и неговању корисних и лепих обичаја, као и у искорењавању рђавих и штетних навика;
 3. извршује одлуке Црквеноопштинског савета и наредбе претпостављених црквених власти;
 4. сарађује са парохом при изради црквених бирачких спискова;
 5. поставља и отпушта црквеноопштинско службено особље, сем црквеног појца и црквењака (чл. 176 т. 16);
 6. пази да уживаоци Црквених добара ова држе у добром стању;
 7. саставља инвентар покретног и непокретног имања, и по један примерак сваке године доставља Епархијском управном одбору;
 8. управља црквеном имовином и стара се о њеном унапређењу; брине се да се фондовске, задужбинске (закладне) имовине употребљавају у сврхе којима су намењене;
 9. обезбеђује законским исправама о праву својине црквену непокретну имовину и осигурава је од пожара, а по потреби и од других елементарних непогода;
 10. стара се у споразуму са парохом о потребним средствима за вршење богослужења, одржавање, снабдевање и украшавање храмова, парохијских домова, звоника, гробља и дворишта; води бригу о изналажењу средстава и спремању предрачуна и планова, које подноси Црквеноопштинском савету, за тим епархијским властима на коначно одобрење, за градњу и подизање нових храмова, парохијских домова и других црквеноопштинских зграда;
 11. води бригу о уредном плаћању пореза и свих других обавезних дажбина, које су законом одређене;
 12. прегледа свака три месеца, а по потреби и чешће, рачуне благајника и тутора, као и других рачунополагача, и настојава да они врше своју дужност тачно и савесно;
 13. саставља и предлаже Црквеноопштинском савету годишње предрачуне расхода и прихода црквеноопштинских, а тако исто склапа и сређује завршне рачуне, и подноси их са инвентарима Црквеноопштинском савету на преглед и даљу надлежност;
 14. чини предлоге, молбе и претставке вишим црквеним властима о свима својим потребама;
 15. подноси крајем сваке године извештај Црквеноопштинском савету о своме раду, и
 16. стара се да сувишан новац не лежи у црквеној каси већ да га искоришћује на најсигурнији и најподеснији начин за интересе Цркве; о величини суме која се може у каси држати одлучује сам одбор према својим потребама."

Због кршења Устава Српске Православне Цркве и пренебрегавања својих обавеза, дужности и делокруга рада од стране Црквеног Одбора Црквене општине Клиновац, на челу са председником господином Стојаном Стевановићем, из Клиновца, Епархијски управни одбор Православне епархије врањске сходно  Члану 199., 201., и 206. става 1., 3., 5. и 6. Устава Српске Православне Цркве, својом Одлуком број 340. од 31. јула 2018. године, разрешио је Црквеноопштински управни одбор Црквене општине Клиновац и овом Одлуком ставио ван снаге своју Одлуку број 511. од 31. децембра 2012. године.

Узимајући у обзир новонасталу ситуацију у Црквеној Општини Клиновац, Епархијски управни одбор сходно Уставу Српске Православне Цркве, члан 153. тачка 4. и члан 206.  став 1., 2., 3., а у вези са Одлуком Епархијског управног одбора број 340. од 31. јула 2018. године, својом Одлуком 341. од 31. јула 2018. године, именовао је Поверенство у Црквеној општини Клиновац,  у коме је за  председника именован господин Зоран Митић, из Клиновца.

С обзиром да у Саопштењу, потписаном од стране господина Стојана Стевановића, има елемената угрожавања сигурности, из члана 138. ст. 2. у вези ст 1. КЗ., Његовог Преосвештенства епископа врањског г. Пахомија, исти је против господина Стевановића поднео кривичну пријаву Основном Јавном Тужилаштву  и Полицијској Управи у Врању.

Из Канцеларије Епархијског управног одбора Православне епархије врањске

Извор: Епархија врањска