16. Дани српскога духовног преображења- Манасија, Деспотовац, 19-28.август