19. конгрес Реновабиса

Омладина у Источној Европи – каква будућност? Животне и верске перспективе –

Сваке године у позно лето Акција солидарности немачких католика са људима Средње и Источне Европе, названа - „Renovabis“ (= на лат. обнова и изградња), организује у месту свога службовања у Фрајзингу надомак Минхена, која је уз Минхен епископска столица минхенског и фрајзиншког набискупа, један интернационални конгрес.

Тај конгрес у Фрајзингу на 50-ак км од Минхена, на Домбергу, односно брегу на коме је саздан дом (лат. domus „кућа“ тј. храм), у ствари је деветнаести конгрес Ренобависа, који се организује почев од 1997. г. по налогу Немачке бискупске конференције. Са учесницима из свих делова Европе, овај конгрес представља платформу за дискусије о најзаначајнијим струјама у развоју у помесним црквама као и у друштву. Конгрес Реновабиса је у међувремену својим надрегионалним темама добио паневропски значај и представља  снажну спону у дијалогу Истока и Запада.

У организацији овог конгреса учествовао је и „Centrum für Angewandte Politikforschung“ (CAP) – ”Центар за примењена политичка истраживања” при Минхенском универзитету.

Конгрес је унеколико и ”припрема” Конгреса светске омладине 2016.г. у Кракау у Пољској. Отуда ће архибискуп Кракауа кардинал Станислав Дживиш трећега дана рада конгреса упутити поруку и позив омладини да дођу у Пољску на тај конгрес.

 Омладина у Источној Европи

У Румунији је једна четвртина омладине без запослења, 60% тих младих људи је уверено да ће кроз десет наредних година живети на Западу. У Босни и Херцеговини постотак незапослених је још виши и износи 90%. Већина омладине у њој има страх од будућности. Слична прилике владају и у осталим земљама Источне Европе. Као последица финансијске и привредне кризе, која је харала последњих година, драматично су се погоршале шансе за посао, те је реч о ”генерацији спакованих кофера”. Нажалост, ово није испразни клише, већ жалосна реалност. О овим процесима и дубоким социјалним импликацијама овакве реалности конгрес Реновабиса жели да у диференцираној светлости приђе животним ситуацијама омладине и испита перспективе проналска решења унутар политике, цркава и друштва. Питање религиозне оријентације је у томе свему усредсређен на ”Дан омладине света” који је сазван за 2016.г. у Кракау.

протођакон Зоран Андрић, Минхен