Aрхимандрит Данило Љуботина: Рођење Христово у светлости традиције