Бања Лука: Откривање бисте Петру II Петровићу Његошу