Димитриос Батрелос: Византијски Христос

Димитриос Батрелос: Византијски Христос - Личност, природа и воља у христологији Светог Максима Исповедника, са енглеског превео јереј Мр Александар Ђаковац, "Каленић", Крагујевац, 2008.

Питања која су инспирисала и мотивисала ово истраживање, воде ка предањском учењу Цркве, према коме Исус Христос има две воље, божанску и човечанску вољу, које одговарају Његовим двема природама, божанској и човечанској. Да ли је ово учење оправдано? Ако јесте, на који начин? Шта подразумевамо под појмовима "личност", "природа" и "воља"? У ком смислу се може тврдити да Исус Христос има две воље без подвајања Његовог личносног јединства? Да ли воља нема никакве везе са личношћу која жели и одлучује, и када и како Он изражава своју вољу?

САДРЖАЈ

1.Од четвртог до седмог века
Увод
Аполинаријевство
Закључци и процене
Несторијанство
3.1. Увод
3.2 Теодор Мопсуестијски и Несторије о личности Христовој
3.3 Закључци и процене
4. Свети Кирило Александријски
5. Халкидонски сабор
6. Анти-халкидонско искушење
6.1 Закључци и примедбе
7. После-Халкидонски одговор
7.1 Увод
7.2 "Нео-халкидонство"
7.3 Јован Граматик
7.4 Леонтије Византијски и Леонтије Јерусалимски
7.4.1 Неке уводне напомене
7.4.2 Личност /испостас и природа/ суштина код Леонтија Византијског
7.4.3 Леонтије Византијски и Ипостас у Христологији
7.4.4 Леонтије Јерусалимски и Христово човештво
7.4.5 Леонтије Јерусалимски и Ипостас у Христологији
7.4.6 Критички осврт
7.4.7 Конструктивна употреба кападокијско наслеђа од стране двојице Леонтија
7.4.8 Коначно питање у вези двојице Леонтија монотелити или диотелити?
8.Пети Васељенски Сабор
9.Закључци

2. Монотелитска јерес седмог века
Увод
Историјски преглед
Преглед литературе
Христологија монотелита седмог века
Теодор Фарански
Сергије Константинопољски
Хонорије
Пир
Павле Константинопољски
Петар Константинопољски
Макарије Антиохијски и његови следбеници
Залеђе монотелитске јереси седмог века
Закључци и оцене

3. Диотелитска Христологија светог Максима Исповедника
Увод
Личност /испостас,природа/суштина, јединство и разлика у Христологији светог Максима
2.1 Максимово одбацивање "сложене природе" као пута за схватање јединства у Христологији
2.2 Личност /испостас у Христологији светог Максима
2.3 Лични,формални и материјални аспекат ипостаси
2.4 Даље особености Христологије светог Максима
2.4.1 Формула светог Максима:
"Христос је из две природе, у две природе и две природе"
2.4.2 Онтолошко првенство личности
/ипостаси над природом/суштином
2.4.3 Логос је истоветан са Божанском природом по природи и са обе природе по ипостаси
2.4.4 Нео-халкидонски карактер Христологија светог Максима
2.5 Закључак
3) Појам воље код светог Максима
3.1 Увод
3.2 Зашто појам "воља"?
3.3 Нека основна разликовања
3.4 Физиологија воље
3.5 Процес хтења
3.6 Закључак
4) Максимова одбрана диотелитске Христологије
4.1 Тумачење гетсиманске молитве пре и током монотелитског спора
5) Посебност и функција људске воље Исуса Христа према светом Максиму
5.1 Увод
5.2 Начин хтења, Gnome -Гномичка воља и Proairesis - Проеретичка воља у односу на Христологију према светом Максиму
5.3 Даље напомене о Максимовом схватању личности и воље у Христу
5.4 Максимово порицање Gnome и Proairesis у Христу
5.5 Однос божанске и човечанске воље у Исусу Христу
5.6 Закључак

4. Остала питања у вези Максимове диотелитске Христологије и њихов теолошки значај
1.Увод
2. Личност или Природа? Лав, Максим и питање субјекта хтења
2.1 Закључак
3. Закључне напомене о схватању воље и њеног теолошког значаја код светог Максима Исповедника
4. Рано прихватање израза "једна енергија" код светогMаксима и могућност исправности монотелитске терминологије
5.Епилог

Извор: Епархија шумадијска