Досадашњи резултати рада Комисије Епрахијског управног одбора православне Епархије врањске о контроли рада магацина Епрахијског управног одбора

Услед уочених неправилности у раду разрешеног магационера (Н.И.) магацина Епрахијског управног одбора православне Епархије врањске, Епархијсми управни одбор је донео одлуку 13. фебруара 2013. године да се изврши комисијски попис магацинске робе и да рачуноиспитач Епрахијског управног одбора изврши проверу пословања магацина са црквеним јединицама на територији православне Епархије врањске.

Провера је још увек у току, а до сада је константовано да је штета причињена Епрахијском управном одбору услед проневере магационера Н.И. у висини 268.414,25 динара. Уочено је да је Н.И. вршио наплату од свештеника, а да новац није предавао благајнику, већ задржавао за себе. Затим, злоупотребљавајући службени положај Н.И. је дошао у посед оверених признаница Епрахијског управног одбора, које је искористио за стицање личне материјалне користи. Исто тако Н.И. узимао је новац од благајника за исплату добављачима, а новац је задржавао за себе.

Извор: Епархија врањска