Др Слободан Продић: Слово о полку Игорову

Др Слободан Продић: Слово о полку Игорову - Извор за проучавање историје руске земље и народа у времену средњег века

Проучавање историје незамисливо је без историјских извора. Руководећи се овим правилом др Слободан Продић је пред наше читаоце изнео књигу о свакако једном од најважнијих историјских извора за проучавање средњовековне историје руског народа и Цркве. Слово о полку Игореву јесте дело које је, највероватније, настало 1187. или 1188. године. Сам овај податак наравно да је интересантан свакоме кога интересује како се и на који начин стварала Руска земља и Руска Црква у другој половини 12. века. Када се томе дода и чињеница да је Слово један од најраније насталих рукописа међу Русима, тада, без сумње у то, пред нама имамо својеврсно ремек дело словенске културе и писмености.

Потпуно свестан ових чињеница, аутор је поред превода дела у текст књиге уврстио потребне уводне напомене, а такође, на њему својствен начин, и многобројне пропратне коментаре који олакшавају данашњем читаоцу да се подробније упозна са особама или догађајима који се помињу у епу. Посматрано као једна целина, књига која је пред нама заиста јесте један од наслова који потенцијалним истраживачима може бити на корист, исто као што може бити на корист и обичном човеку који има жељу да своја знања о историји руског народа добрано прошири и допуни неопходним информацијама.