Епархија врањска: План управљања заштићеним подручјем ''Долина Пчиње'

На основу Закона о заштити природе (''Службени гласник'', бр. 36/09), Православна епархија врањска је у складу са горе наведеним законом као и Условима заштите природе за израду Плана управљања ПИО ''Долина Пчиње'', издатим од стране Завода за заштиту природе Србије, донела План управљања ЗПД ПИО ''Долина Пчиње'' за период 2010.-2019. године.

Планом управљања одређује се начин спровођења, заштите, коришења и управљања заштићеним подручјем, смернице и приоритети за заштиту и очување природних вредности заштићеног подручја, као и развојне смернице уз уважавање потреба локалног становништва.

У складу са закон Законом о заштити природе (''Службени гласник'', бр. 36/09), члан 54. став 6., 7. и 8., Управљач ЗПД ПИО ''Долина Пчиње'', Православна епархија врањска обавештава јавност да ће предлог Плана управљања заштићеним подручјем ''Долина Пчиње'', бити дат на увид у периоду од 13.12.2010. до 13.01.2011. године и то у просторијама ''Искон'' радија ул. Ивана Милутиновића бр. 26, Врање и у канцеларији ЗПД ПИО ''Долина Пчиње'' у оквиру манастира Свети Прохор Пчињски.

Извор: Епархија врањска