Европски суд: Обавезни часови пливања не повређују религијску слободу

Швајцарска државна администрација је допустила мешовите часове пливања. Тиме што је за две муслимаске девојчице такве часове пливања прогласила обавезним, није у угрозила њихову религијску слободу. Ову пресуду је донео Европски суд за људска права у Страсбуру. Ова одлука Европског суда за људска права - Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) – тиче се случаја једне породице из Базела.

Седмогодишње и деветогодишње девојчице су посећивале од августа 2008. наставу у основној школи. Са обавезујућег предмета пливања су оне изостајале. Разговори са родитељима, који поседују швајцарско и турско држављанство, нису уродили плодом. Департман за васпитање је стога родитељима уручио казну у висини од 700 швајцарских франака – 350 по детету. Преко инстанци за жалбе родитељи су се одлучили за правни пут. Тако су се родитељи нашли у реченом EGMR односно Европском суду за људска права.

Суд је у прошли уторак обзнанио своју судску пресуду по којој је за интеграцију обе девојчице похађање свих школских предмета било од већег значаја од приватног интереса родитеља, који су тежили диспенсу (ослобађању) из религијских разлога. Заједнички часови пливањи би, вели се у пресуди, јачали способност за учење у колективу и оштрењу њихове социјалне компетенције. При томе би девојчицама било дозвољено да носе буркини (купаћи костим у форми бикинија и бурке). Родитељи су мишљења да им верска савест налаже право на диспензију (ослобођење) са часова пливања. Отуда су тиме прекршили родитељску обавезу да децу шаљу на обавезне часове.

Родитељи држе да као верници муслиманске религије делују саобразно обичајном праву које предвиђа одвојене часове пливања девојчица од дечака. Коран налаже таква одвајања тек у узрасту полне зрелости, што овога пута није био случај. Од странаца се очекује спремност за интеграцију и прихватање социјалних, друштвених и културних норми суграђана међу којима они живе.

Кантон Базел је задовољан са овом пресудом EGMR. Департман за васпитање саопштава да је у времену од 2010. до 2016. уручено укупно 43 казни за изостајање са обавезних часова пливања. Овој антиномији културних вредности чини се да нема краја, иако је EGMR пресуда једнозначна.

протопрезвитер Зоран Андрић, Минен