Фотогалерија: ПетроПавловска тврдиња у Петрограду, 22. јул 2013. године