Госпојинске свечаности, Крагујевац 23-28. август 2010