Историја Исусовачког реда

Маркус Фридрих: Исусовци. Успон, пад и нови почетак.

Још од времена оснивања реда, чија је заслуга Игнатија Лојоле (Iñigo López de Loyola 1491-1556) у Паризу 1540. године, кроз столећа и данас је највећи католички ред мушкараца у свим областима друштвеног живота: између стратељства за сиромашне и високопарне науке, политичког саветовања и мисионарског деловања широм света - готово да нема области у којој исусовци нису били и остали активни.

Историчар Маркус Фридрих са универзитета у Хамбургу написао је општу историју исусоваца, која почива на историографским изворима, а писана је из конфесионално неутралне перспективе. Изван овешталих клишеа, аутор испитује грандиозни утицај овога реда какао у унутарцрквеној, тако и у спољашњој сфери секуларног живота. Детаљно и прегледно портретише аутор ред Дружбе Исусове - Societas Jesu (SJ) - у његовом историјском развоју и објашњава шта га је учинило успешним, којих се задатка прихватио у секуларном свету да би активно одређивао ток црквене историје.

Ово је успело дело историјске компилације, које ће, можемо већ сада тврдити, прерасти у стандардно дело модерне историографије и референтни извор о историјском успону, паду и цикличном васпостављању овог утицајног реда Римокатоличке Цркве.

протођакон Зоран Андрић