Јoван Дамаскин: Списи, св. 8: Sacra

Johannes von Damaskos: Die Schriften. Band 8: Sacra (spuria)... Liber II (De rerum humanarum natura et statu); Supplementa, Appendices, Indices; Hrsg. v. Declerck, José / Thum, Tobias;Reihe: Patristische Texte und Studien 78

Серија „Патристички текстови и студије” -  ”Patristische Texte und Studien” објављују се још од 1963. године као резултати истраживања којима координише „Патристичка комисија“ свих немачких академија наука. У њој су објављене монографије и коментари о списима у учењу Отаца Цркве.

Када је реч о опусу Јована Дамаскина, истраживања К. Хола (1896 и 1899) и М. Рихарда (1962 и 1976), објављена као Sacra Parallela (PG 95–96) M. Lequien 1712, заправо су само делови једног много опсежнијег у три књиге написаног флорилегија. Оне су биле у својој изворној форми изгубљене, али су на основу тардираних „дамасцених флорилегија” биле реконструисане. Најдоцније од 10. века су Sacra приписана Јовану Дамскину, очигледно не са плаузибилним разлогом, јер многи уверљиви аргументи о датирању говоре у прилог тези да је реч о делу које је настало упрвој четвртини 7. века.

Друга књига која је посвећена људима, традирана је као друга рецензија, што завређује њено сепаратно издање, које су сада доступне као књ. VIII / 4-5.  Књига VIII/8 садржи три суплемента текстуалној едицији, три Appendices уз компилатора и о настанку Sacra, као и, у односу на традиране мансускрипте књиге II, једну конкорданцу наслова обеју рецензија, као и два Indices (извори и паралелна места) и, уз то, регистар иниција, који се у целокупном текстуалном корпусу налазе, који су пак традирани у Sacra II. 

Оваква узорна акривија у едиторском настојању омогућује дубљи продор у филолошке нијансе дела овог велико Оца још неразједињене Цркве.  

протојереј-ставрофор Зоран Андрић (Минхен)