Кол'ко снаге Хумска земља има?! (текст: владика Григорије)