Критичко издање целокупних дела Ернста Трелча

(Kritische Gesamtausgabe der Werke von Еrnst Troeltsch)

Ернст Трелч (Ernst Troeltsch, 1865. –1923) спада међунајутицајније научнике позног Немачког царства и Вајмарске републике. Његова обухватна питања изникла су из проблема једне модерне историјско-критичке теологије.

Ернст Трелч је водећа личност либералног протестантизма. Он је у више научних дисциплина био активан – из теологије, философије, социологије и историографије. Предавао јесистематско богословље у Гетингену, Бону и Хајделбергу и заорао дубоку бразду, посебно плодно прихваћену  у англо-саксонској теологији, основу за једну ”религијско-историјску теологију” (Religionsgeschichtliche Theologie).

Трелч је од 1910.г. и члан Философског факултета у Хајделбергу, а од 1915.г. професор је ”Културне, историјске, друштвене философије религије и хришћанске историје религије” на Универзитету у Берлину.

Критичка теологија, која је нововековну револуцију у мишљењу озбиљно схватила, морала је да хришћанска очекивања постави на нове путеве.

Његово дело је прожето уверењем да је хришћанство у европско-америчкој култури јемац слободе јединке у свим тенденцијама модерне које је угрожавају. Као први немачки интелектуалац, он је почетком 20-тих година прошлог века упозоравао од продора немачких фашиста.

Неколико година доцније су националсоцијалисти претили да униште духовно наслеђе, што им је готово пошло за руком.

Тек је проналаском многих докумената почетом 1980-тих година Трелчево дело изазвало велико научно интересовање. Један опсежни истраживачки пројект у кооперацији Државног архива Немачке и Историјске комисије Баварске академије наука из година 1951. до 1959. није пожњео велику летину. До 1980-тих година се веровало да је Трелчова оставина у рату била уништена. Али су 1982. Хорст Ренц и Фридирх Вилхелм Граф пронашли на разичитим местима многе објављене текстове и рукописе, као и ауторске примерке Трелчових књига и есеја са многобројним употпуњењима, коректурама на маргинама и коментарима које је аутор акрибино нотирао. Ернст Трелч је објавио бројне политичко-аналитичке тесктове о теологији и философији, историји културе и политичкој етици, као и практичној етици. Његове ”дијагнозе времена” су и до данас драгоцени фундус историјског истраживања.

По налогу Хајделбершке академије наука основан јеуреднички гремијум коме, мимо Фридрих Вилхелма Графа,припадају и професори Фолкер Дрезен, Ганголф Хибингер и Труц Рендторф. Године 2002. пројект је из Хајделбершке акдемије наука преузет од стране Баварске акдемије наука.После смрти Дрезена и Рендторфа, а по налогу комисије за изучавање историје теологије Баварске акдемије наука, пројектом критичког издања целокупних дела руководе Фридрих Вилхелм Граф и Ганголф Хибингер. 

Критичко издање целокупних дела

Издање целокупних дела Ернста Трелча је конципирано каокритичко издање свих штампаних текстова и говора аутора.Оно обухвата укупно  26 свезака његовог Oeuvre и садржи свештампане текстове и традиране својеручне коректуре идодатке, као и диктате његових предавања и његове беседе уПарламенту и дебате, како у ”Првој комори у Бадену” тако и у”Пруској скупштини”. Разуме се, ово издање ће садржати идосад необјављене текстове: традирану кореспонденцију,аутобиграфске документе, као и академске и политичкеекспертизе. 

Протопрезвитер-ставрофор Зоран Андрић (Минхен)