Култура

Пјесник Гојко Ђого гостовао у Никшићу

Пјесник Гојко Ђого гостовао у Никшићу
Пјесник Гојко Ђого гостовао у Никшићу
Пјесник Гојко Ђого гостовао у Никшићу
Пјесник Гојко Ђого гостовао у Никшићу

На празник Успенија Пресвете Богородице, у четвртак 28.августа 2014.године, у Црквено-народном дому Светог Василија Острошког у Никшићу одржано је пјесничко вече под називом „Вунена времена“ књижевника Гојка Ђога.

Слике Цетињског манастира у Јужној Африци

Слике Цетињског манастира у Јужној Африци
Слике Цетињског манастира у Јужној Африци
Слике Цетињског манастира у Јужној Африци
Слике Цетињског манастира у Јужној Африци

Фотографије здања Цетињског манастира заступљене су на видном мјесту на међународној изложби архитектуре у Дурбану у Јужноафричкој Републици. Поред презентације на изложби и у  каталогу изложбе на првим страницама налазе се фотографије цркава Цетињског манастира, укључујући и разорену цркву Светог Петра Цетињског са Његошевом гробницом на врху Ловћена. Презентација о којој је ријеч нашла се на престижној свјетској изложби архитектуре захваљујући проф. др Светиславу Г. Поповићу, са Архитектонског факултета у Подгорици.

Рускиње осликавају храм на Волујици

Цр­ква Све­тог Или­је на Во­лу­ји­ци јед­на је од нај­ста­ри­јих у оп­шти­ни Бар. Осве­шта­на је у но­вем­бру 1932. го­ди­не, а по­след­њих мје­се­ци ра­ди се на ње­ном об­на­вља­њу. Цр­ква је де­це­ни­ја­ма би­ла пре­пу­ште­на зу­бу вре­ме­на, и при­је­ти­ло јој је пот­пу­но уру­ша­ва­ње кро­ва и зи­до­ва, али су је љу­ди добре во­ље, пред­во­ђе­ни Пе­шом Пе­тра­но­ви­ћем и Ми­лом Дра­го­ви­ћем, као и њиховим ко­ле­га­ма из Лу­ке Бар свих вје­ра, отр­гли од уни­ште­ња, и цр­ква се при­во­ди на­мје­ни, а циљ је да се слу­жба у њој вр­ши ма­кар јед­ном мје­сеч­но.

Етничко чишћење и културни геноцид на Косову и Метохији: сведочанство о страдању Српске Православне Цркве и српског народа од 1945. до 2005. године

Ставрофорный протоиерей Саво Б. Йович [протојереј-ставрофор Саво Б. Јовић]

Этническая чистка и геноцид славянской культуры на Косове и в Метохии: Свидетельство о страдании Сербской Православной Церкви и сербского народа [Етничко чишћење и културни геноцид на Косову и Метохији: сведочанство о страдању Српске Православне Цркве и српског народа од 1945. до 2005. године]

Москва: Паломник, 2014. ISBN: 9785880600748 Језик: руски, Тврди повез; 21,5 cm ; 224 стр.

Протојереј-ставрофор др Саво Б. Јовић већ више од 20 година објављује књиге, истражује и отворено пише о страдању Српске Цркве, свештенства и српскога народа. Сабравши сва дотадашња истраживања, са философском дистанцираношћу (и поред ауторовог личног искуства – вишегодишњег робијања у послератном, комунистичком режиму), и на основу изворишних, аутентичних докумената, у штампи се, пре неколико година, појавило његово дело под насловом Етничко чишћење и културни геноцид на Косову и Метохији: сведочанство о страдању Српске Православне Цркве и српског народа од 1945. до 2005. године.