Култура

Свети Григорије Ниски: ЖИТИЈЕ СВЕТЕ МАКРИНЕ, монаху Олимпију

Света МакринаНова књига у издању Епархије далматинске

Свети Григорије Ниски: ЖИ­ТИ­ЈЕ СВЕ­ТЕ МА­КРИ­НЕ, мо­на­ху Олим­пи­ју

Уко­ли­ко чо­век ра­су­ђу­је на осно­ву на­сло­ва, овај спис очи­глед­но има фор­му пи­сма, али ње­гов обим то да­ле­ко пре­ва­зи­ла­зи, по­став­ши пра­ва књи­га. Те­ма о ко­јој си ми за­по­ве­дио да пи­шем, ипак мо­рам ре­ћи, то­ли­ко је оп­шир­на да се не мо­же са­же­ти у ве­ли­чи­ну јед­ног пи­сма.

Си­гу­ран сам да ни­си за­бо­ра­вио наш су­срет, ка­да сам на­ле­тео на те­бе у Ан­ти­о­хи­ји, на свом пу­ту за Је­ру­са­лим ра­ди ис­пу­ње­ња за­ве­та и лич­не по­се­те ме­стима ко­ја нас под­се­ћа­ју на крат­ки бо­ра­вак Го­спод­њи (на зе­мљи). А си­гур­но се се­ћаш и свих на­ших раз­го­во­ра, ко­ји су нас обо­ји­цу укре­пи­ли, иако је би­ло са­свим не­ве­ро­ват­но да ће наш су­срет би­ти успо­ко­ја­ва­ју­ћи, кад је тво­ја оштро­ум­ност обез­бе­ди­ла то­ли­ко мно­го те­ма за раз­го­вор. Као што че­сто би­ва у та­квим при­ли­ка­ма, раз­го­вор је те­као не­сме­та­но, док се ни­смо до­та­кли жи­во­та јед­не зна­чај­не лич­но­сти.

Нови број "Плавог чуперка"

Плави чуперакИз штампе је изашао нови број Плавог чуперка, листа ученика Основне школе Др Драган Херцог, школе која се бави васпитањем и образовањем болесне деце и деце ометене у развоју, у кућним и болничким условима.

У жељи да се помакну зидови који затварају видике и да њихова школа поред старих стекне и нове пријатеље, уређивачи листа су, уз помоћ Министарства вера Републике Србије, после вишегодишњег прекида, успели да објаве нови број Плавог чуперка и тиме из београдских болница, завода, института и домова у којима уче и живе ова деца, изнесу њихова знања, таленте, младост, веру, љубав, наду и храброст.

Баваниште - Дани ћирилице

ЋирилицаУ Баваништу су, уз Божју помоћ, од 23. до 25. маја одржани, седми по реду, ''Дани ћирилице''. Намера организатора је да окупи што већи број деце у циљу чувања српске културне баштине, обичаја и православне вере. Окосницу манифестације чини конкурс за најуспешнији литерарни рад, најлепши краснопис, калиграфски рад, вез и рељеф. Тема за литерарни рад је била ''Зашто пишем ћирилицом'', а за ликовне радове ''Доброта''.

Нови број часописа Саборност - Годишњак 2007.

СаборностНакон двадесет свезака часописа Саборност, колико смо у периоду од 1995. до 2007. године, успели да понудимо љубави и интересовању читалаца, од прошле године промењени су изглед и садржина гласила Епархије браничевске.

Осим издавања весника, који је формом и стилом директно намењен верном народу Цркве Божије у Браничеву (епархијска Саборност), наставили смо са креирањем препознатљиве визије једног часописа богословског карактера, упућеног свима који знају да је богословствовање вид служења Цркви, одговоран задатак, служба која се "са напором" извршава. У ту сврху настао је часопис који држите у рукама, Саборност - теолошки годишњак. Циљ нам је, дакле, да се оглашавамо једном годишње, у виду зборника богословског карактера, који би пратио традицију старе Саборности, пројављене идејом да провокативно делује на свест богослова, али и историчара, филозофа, других научника, отварајући питања која никога не остављају равнодушним. Они наши читаоци који су пратили тематске свеске нашег часописа, посвећене проблематикама као што су, на пример, Символизам и реализам, Евхаристија и Царство Божије, Апостолско прејемство и службе у Цркви, Онтологија и етика и, свакако, Ф. М. Достојевски, Црква и свет, разумеће наше намере да истраживаче широких научних сфера не само из Србије, позовемо на изазовни дијалог и заједнички вход у "истинску мистагогију теологије" (синтагма Светог Максима Исповедника).

199. годишњица боја на Чегру

Ћеле кулаМинистарство рада и социјалне политике Владе Републике Србије саопштава да ће се 31. маја 2008. године са почетком у 12.00 часова у оквиру Спомен-комплекса на Чегру код Ниша обележити 199. годишњице знаменитог Боја на Чегру. Крај споменика на Чегру биће положени венци и одате високе државне почасти. Венце ће положити представници Министарства рада и социјалне политике, високa делегацијa Генералштаба Војске Србије, града Ниша, нишке општине Пантелеј и невладиних организација опредељених за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.

Бој на Чегру, који се одиграо 31. маја 1809. године, представља један од најтрагичнијих оружаних сукоба у читавом раздобљу Првог српског устанка. Српски устаници, предвођени Стеваном Синђелићем, упркос херојског отпора нису успели да остваре победу у овом боју који је означио почетак слома устанка у Београдском пашалуку.