Mонах Арсенијe (Јовановић): Световна амнезија или духовно сећање