Науци је потребна човечност

Папа Фрања и чланови "Папске академије за живот“ (Pontificia Academia pro Vita): хришћани не смеју поклекнути идеологијама које Божјутворевину и заштиту људског живота доводе у питање.

Папа Фрања је упозорио представнике медицине и науке на опасности материјалистичког гледишта коме недостаје човечност.

Ово је саопштио папа Фрања  у четвртак, 3.марта, 2016, пред члановима Папске академије за живот у Ватикану. Идеологије се често позивају на то да оне само добро људима желе. То често води ка забуни и неизвесности.

Људи данас располажу знањем и научним инструментима да заштите слаби живот. Нажалост, при томе им недостаје човечност. Напоредо са примерним медицинским уређајима/техником и склоношћу да чине добро, неким институцијама је највише до привредног интереса, а мање до општег добра. Управо особље у здравству мора да настоји на спајању науке са човечношћу.

”Добро које човек чини, није резултат калкулација или стратегија, оно није ни продукт генетског наслеђа, већ је плод отвореног срца, које има слободан избор у тежњи ка правом добру”, саопштио је папа Фрања. ”Наука и техника нису довољне: да би се добро остварило, неопходна је мудрост срца.” Човеков корен је у Богу, који је извор врлине и свега доброг. 

Чланови Папске академије за живот заседају на 22. пленуму ове установе о теми посвећеној улози врлина у етици људског живота.

Извор: KAP – припремио протођакон Зоран Андрић, Минхен