Наука

Наг–Хамади: Гностичко предање

Habent sua fata libelli - Сто година до објављивања другог тома

Нека јуришања на врхове Алпа завршавају се под крошњом дрвета. Напрасно се навуку облаци и стане севати, грмети и громом ударати или се, пак, одвећ амбициозни планинар обмане у беспућу и кршу или снага изда, па се већ на првом застоју поколеба и одустане. Било како било, планинарење се мора прекинути. Тако стоји и са пројектима у области духовних наука. Дилтај је стигао да објави само први том „Шлајермахеровог живота“. Тако се и на други том Хајдегеровог „Бића и времена“ узалудно чекало или на продужетак Сатртровог "Critique de la raison dialectique". Слично стоји и са "Thesaurus linguae Latinae", најопсежнијим лексиконом латинске антике који је отпочео са излажењем 1894. г. и до данас се стигао до слова „П“.

Митрополија Црногорско-приморска у другој половини XIX и почетком ХХ века (1851-1920)

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУТЕТА „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОИМ САРАЈЕВУ

РЕФЕРАТ О ЗАВРШЕНОЈ ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

МИТРОПОЛИЈА ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА (1851-1920)

ДОКТОРАНДА МР ПАВЛА ДОБРОСАВА КОНДИЋА

На седници Наставно-научног већа Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ Универзитета у Источном Сарајеву, одржаној 22. октобра 2013. године, одлуком бр. 904/13, изабрани смо за чланове Стручне комисије за преглед и оцену докторске дисертације мр Павла Кондића, под насловом Митрополија Црногорско-приморска у другој половини XIX и почетком ХХ века (1851-1920). После пажљивог читања дисертације и међусобног консултовања, имамо част да Већу поднесемо следећи Реферат:

Нови доктор црквне историје

Нови доктор црквне историје
Нови доктор црквне историје
Нови доктор црквне историје
Нови доктор црквне историје

На Православном богословском  факултету Свети Василије Острошки Унинверзитета у Источном Сарајеву у понедељак, 22. септембра 2014. године, монах Павле Кондић је одбранио докторску дисертацију под насловом Митополија црногорско-приморска у другој половини XIX и почетком XX века (1851-1920).

Комисију за преглед, оцену и одбрану дисертације сачињавали су протојереј-ставрофор проф. др Предаг Пузовић у својству ментора, проф. др Мирко Саиловић и доц. др Далибор Петровић. Усмена одбрана докторске дисертације извршена је пред наведеном комисијом, којом је предсдавао проф. др Мирко Саиловић, у амфитеатру Богослвоског факултета пред бројном публиком која је, подстакнута садржајним и динамичним дијалогом чланова комисије и докторанта, поставила неколико питања.

Историја најстарије Библије на свету

Codex Sinaiticus (јеврејски: קודקס סינאיטיקוס‎, грчки: Σιναϊτικός Κώδικας), Кодекс Синаитикус, написан пре 1600 година, зацело је најстарији сачувани рукопис Библије. Ово је један од најзначајнијих књига у целокупној историји књига и један од изванредних споменика људске културе.

Codex Sinaiticus је једини рукопис који садржи целокупну Библију на грчком језику; настао је средином 4. века после Христа и садржи тачно 740 листова, дакле 1480 страница. Као најстарији преопис Старога Завета он је уникатан кодекс. Овај кодекс је међу хришћанским књигама он што је Аја Софија међу хришћанским црквама.

Уџбеник патрологије

Овај компендијум је дело које надраста жанр књижевне историје и захвата период дужи од осам столећа – од библијских апокрифа оријенталнe књижевности хришћанског происхођења до Исидора Севиљског и Јована Дамскина († 750)  – Hubertus Drobner: “Lehrbuch der Patrologie“, Verlag Peter Lang, Frankfurt  2011.

Откако је класично дело патролошке литературе Altaner/Stuiber: „Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter“ безнадежно исцрпљено, те се само још антикварно игром фортуне за жежено злато може добавити, то се потреба за оваквим делом већ више година осећала. Мимо књиге Фидровица (о којој смо на овоме месту писали, види  „Богословље Светих Отаца и приручник патристике“ од 13.8.2013), овај уџбеник је веома солидно испуњење зјапеће празнине у области патристике/патрологије за потребе студената.