Нова генерација православних вероучитеља у Аустрији

БечСредином октобра почела је друга година студија на Вишој црквено-педагошкој школи у Бечу. Подсетимо да је првог октобра прошле године отпочела са радом ова, по својој интерконфесионалној орјентацији, јединствена васпитно-образовна установа у Европи. Православна Црква у Аустрији овим је по први пут добила могућност да на немачком говорном подручју образује свој будући наставни кадар. По завршетку ових наставних студија овако квалификовани православни вероучитељи стичу право да по овдашњим захтевима и стандардима у основним школама предају православну веронауку. Пре пуних шеснаест година она је уведена у јавне школе у Аустрији, а данас се предаје од стране седамдесет вероучитеља у преко осам стотина основних и средњих школа са преко десет хиљада учесника углавном српске православне мадежи.

На осам новооснованих Института, са преко хиљаду уписаних студената, а по достигнућима савремене педагошке науке, под истим кровом образују се наставници за разредну, предметну и верску наставу на редовним или ванредним студијама. Поред заједничких предмета из опште педагошке као и савремене дидактичке науке, посебност доктринарног учења из богословских предмета искључиво је у ингеренцији надлежне Цркве.

Избор професорског кадра, израда наставног плана и избор богословских наставних предмета интегрисаних у модуларни тип наставе искључиво је у црквеној ингеренцији, док њихово наименовање и објављивање од стране ресорног Министарства има само декларативни карактер.

На овој заједничкој црквено образовној установи Православна Црква за сада образује око тридесет својих студената са осам предавача и то само на богословским наставним предметима. По Болонској Деклерацији редовне студије трају шест, а ванредне девет семестара и завршавају се првом академском титулом „Bachelor of Education".

Поред прве генерације сада већ на другој години студија, на прву текућу годину студија уписана је још једна генерација православних студената, углавном бечких гимназијалаца. Завршетком студија они ће стећи све потребене квалификације за обављање наставне делатности у свим овдашњим јавним школама основно школског образовања.

Будући вероучитељи на овој образовној установи стичу не само темељно богословско већ и широко педагошко образовање, што ће веронауку у овдашњем систему образовања свакако квалитативно знатно унапредити. Све већа потреба и жеља за оснивањем једне овакве школе за образовање православних вероучитеља на овим просторима овим је добила и своје коначно испуњење.

Настава је организована у духу иновационог кретања у савременом образовању како за редовне, тако и за ванредне студенте, потпомогнута достигнућима савремене технолошке науке. Тако су студенти у могућности да одређене школске активности, поред личног учешћа у настави, апсолвирају и путем савременог облика наставе, заснованог на преношењу образовних садржаја и инструкција за учење, путем наставне платформе преко интернета као савременог средства наставне комуникације.За студенте који студирају уз рад један овакав вид образовања свакако им представља велико олакшање.

Поред Института за образовање будућег наставног кадра за потребе предавања православне верске наставе, на овој високо-образовној установи постоји и Институт за усавршавање постојећег наставног кадра. Тако је ове године, по први пут, посредством овог Института, а у координацији г. Бранислава Ђукарића, инспектора за православну веронауку и предавача на овој Педагошкој школи, у Бечу, 9. октобра одржан и семинар, на коме су узели учешћа сви вероучитељи са територије Аустрије као и неколико српских свештеника из Немачке. Уводну и поздравну реч, представљањем учесника и почасних гостију семинара, одржао је г. Ђукарић.

Међу званицама и предавачима из црквеног, културног и јавног живота земље домаћина и града Беча, поред црквених великодостојника на семинару су учествовали еминентни стручњаци из овдашњих високо образовних установа, као и представници значајних државно школских институција. Захвално слово изговорио је Митрополит аустријски, Васељенске патријаршије Г. Михаел Стаикос. Српску Православну Цркву представљао је Епископ средњо-европски Г. Константин заједно са владиком Игњатијем, професором Богословског факултета у Београду, који ће од овог семестра на овој Педагошкој школи предавати догматско богословље. Савезно Министарство за наставу, уметност и културу представљао је саветник министра за образовање и управник за верска питања, мр Oliver Henhapel.

На преподневном делу семинару у форми предавања, краћих реферата и извештаја говорили су углавном овдашњи предавачи и то по различитим темама. Проф. др Helene Miklas, на тему - образовање и усавршавање православних вероучитеља у контексту аутономије и интеграције. О правoславној веронауци у Аустрији говорио је фахинспектор Бранислав Ђукарић. У тематском контексту „ школа и веронаука" реферате су поднели: мр Eva Maria Sand (службено правне одреднице верске наставе у јавним школама) као и школски инспектор Walter Gusterer (школско-правни прописи и правила).

После заједничког ручка, у поподневном делу, програм је настављен представљањем Више Црквено-педагошке школе у Бечу (www.strebersdorf.kphvie.at), од стране њеног управника проф. др Heribert Bastel-а, а затим и представника Руске православне Цркве, проф. др Johann Krammer-а, који је говорио о новом наставном плану православне веронауке за основне школе.

На крају је и др Jutta Henner, председница аустријског библијског друштва, говорила о заједничком проекту са Православном Црквом у Аустрији, поводом заједничког издања православне дечије библиjе на немачком језику за овдашње потребе православне веронауке.

Семинар је окончан касно поподне, после живе и надахнуте дискусије у вези са рефератима из програма семинара, као и на друге теме, по разним организационим и техничким питањима везаним за православну веронауку у Аустрији.

Б.Ђ.