Нови противпожарни резервоар у Хиландару

Манастир Хиландар је добио још један важан објекат. Изграђен је нови противпожарни резервоар капацитета 440m³. Радови су изведени у склопу обнове Хиландара од последица пожара и оспособљавања и унапређења постојеће инфраструктуре.

Када је реч о инфраструктури, посебна пажња посвећена је свеобухватној противпожарној заштити ширег манастирског комплекса. Један од најважнијих елемената система је противпожарни резервоар за напајање хидрантне и сплинкерске мреже. Стари резервоар на брду изнад манастира имао је функцију резервоара за санитарну воду и за противпожарну заштиту објеката. Он није у потпуности задовољавао потребе система због свог лошег положаја, односно недовољне висинске разлике резервоара и објеката које је штитио. Уз то, ни капацитет старог резервоара није био довољан за потребе манастира.

Ради решавања тог проблема, а на захтев Грчке службе заштите, изведени су пројекти снимања стања у свим светогорским манастирима и извршено је пројектовање нових пожарних резервоара где год је то било неопходно. Реализација одобреног пројекта започета је 29. августа 2011. године. Величина објекта у основи износи 21,5 х 7,5 m, висина објеката са темељом је 4,60 m. Капацитет воде је 440 m³. До сада су реализовани земљани, армирачки и бетонски радови на изради конструкције самог објекта. До краја 2013. године планирани су радови на завршетку изолације објекта, изради инсталација и изради развода хидрантске мреже у манастирском комплексу и око њега.

Извор: hilandar.org