О хармоничару и црквеном оцу просвећеног протестантизма

(Андреас Арнт: ”Реформација револуције. Фридрих Шлајермахер у своме времену”;Andreas Arndt: "Die Reformation der Revolution". Friedrich Schleiermacher in seiner Zeit. Berlin 2019).

Фридирх Шлајермахер (1768–1834) је био теолог, философ, педагог и класични филолог у узбудљивој епоси најразличитијих прелома око 1800. Протестантски теолог Фридрих Шлајермахер је свету хуманистичких наука познат и као проминентни стручњак своје епохе за философију Платона. Он је један од најзначајнијих актера такозваних Пруских реформи,  а његови оновремени прилози за педагогију имају  до данас своју научну релевантност. Као амблематични изданак из евангелистичке куће, он репрезентује као нико други расцват протестантизма који се формирао у обличју култивисане културе и субјективне религиозности.

Андреас Арнт осветљује мисао Шлајермахера у контексту политичких и друштвених збивања тога времена. При томе он описује не само његов интелектуални развој, већ и променљиве позиције пруске политике и реконструише преломе, на примеру Француске револуције, у којој Шлајермахер види религиозни смисао. Он са њом везује идеје царства слободе, отуђења и укидање робовског рада који спаја људски род. У свом позном делу Шлајермахер развија из тога концепцију државе која на начелу заједништва пре заснива моралитет, него право, чиме он постаје виртуелни Хегелов супарник. За његов 250. рођендан Андреас Арнт нам га показује као мислиоца између либерализма, реакције, утопијске критике и профилише његов амбигуитет као егземпларни представник немачке духовне историје. 

Вечни хармоничар

Заправо ова њига стиже са малим задоцњењем, јер је Шлајермахеров јубилеј – 250. годишњица рођења пала још 2018.г. Она осветљује основне животне етапе као консеквентну идеолошку критику и теолошко мишљење овог црквеног оца просвећеног протестантизма. При томе је референцијална осовина Француска револуција, највећи светски историјски догађај Шлајермахерове епохе. Овде је реч о напетој лектири о Шлајермахеру као вечном трагаоцу за складом (хармонијом), помиритељем свих са свима и постојаним посредником, који је провалије живота и вере знао да увије у непрозирни вео – дословно један "Schleier-Macher". Ово је виртуозно написани портрет о једном од најзначајнијих протестантских теолога. 

Протопрезвитер-сатврофор Зоран Андрић (Минхен – Рим)