Обнова Саборне Цркве у Мостару

Пошто су створени сви потребни законски услови, и Извођач радова на саборној цркви у Мостару ГП „Гемакс" - Београд (носилац Конзорцијума Г3) добио потребну лиценцу за извођење радова на споменицима културе БиХ од надлежног федералног министарства, извршена је уредна законска пријава градилишта Министарству Просторног Уређења ФБиХ.

Тим поводом, 24.фебруара 2010.год., у посјету СПЦО Мостар дошли су грађевински инспектори Федералне Управе за инспекцијске послове г.Ејуб Салкић и г.Мелиха Млачо. У срдачном разговору са представницима Инвеститора - Епархија ЗХиП - СПЦО Мостар, Извођача (шеф градилишта г.Слободан Бранковић) и Надзора (г.Драган Брњош) усаглашене су даље активности око организације градилишта и на наше велико задовољство констатована је беспрекорна законска процедура која је проведена и око тендера за одабир Извођача радова и око пријаве градилишта.

Такође је у четвртак, 25.фебруара одржан заједнички састанак: Инвеститора - Епархије ЗХиП (о.Радивоје Круљ), Извођача - Конзорцијума Г3 (г.Ђорђо Антељ, г.Божо Поробић и г.Слободан Бранковић), Надзорног Органа - АГФ Б.Лука (г.Драган Брњош), Конзерваторског Надзора - Федералног Завода (г.Роберт Стергар и г.Ламија Абдијевић) и одговорног пројектанта машинске фазе г.Жељка Јерговића са представницима Грађевинског Факултета у Београду (продекан г.Бошко Стевановић), Завода за Заштиту Споменика Културе Града Београда (директор г.Милица Грозданић) и пројектанског завода Dnec Београд (г.Вања Алендар). Заједнички је констатовано да су досадашњи радови на рашчишћавању остатака зидова храма и сама припрема градилишта квалитетно одрађени.

Усаглашена је и израда приступног привремено-грађевинског пута на само градилиште, као и израда пројектне документације за улазну капију, степениште и будући стални прилазни пут храму. Најважнији договор јесте усаглашена динамика предстојећих радова, као и пројектанска достава рјешења темеља храма (до краја следеће недјеље) и израда цјелокупне конструктивне фазе са свим потребним изведбеним детаљима за извођење (у наредних 40 до 60 дана), а све у сагласности са архитектонском фазом главног пројекта кога је урадио Републички Завод за Заштиту Споменика Културе Републике Српске (одговорни пројектант г.Милијана Окиљ) који је уједно и Пројектански Надзор на Храму.

Уједно је договорен следећи радни састанак у Београду за 4.март 2010.године представника свих учесника обнове, на коме ће се прецизније договорити начин нострификације лиценце за пројектовање Завода за Заштиту Споменика Културе Града Београда и Грађевинског Факултета у Београду код надлежног федералног министарства у Сарајеву, као и одабиру независне ревизорске лиценциране куће и овјере допуне главног пројекта са конструктивном фазом и изведбеним детаљима у Министарству Просторног Уређења ФБиХ, а у складу са свим правилима заштите и конзервације споменика културе, као и савременим прописима и стандардима везаним за сеизмику и употребу јавних објеката.

СПЦО Мостар

Извор: Епархија захумско-херцеговачка