Од Видовдана војни свештеници у Војсци Србије

Уредбом Владе Републике Србије од 24. марта 2011. г. о вршењу верске службе у Војсци Србије створени су услови за имплементацију пројекта према коме ће од Видовдана сви припадници ВС остваривати право на слободу вероисповести. Војни свештеници ће бити део редовне професионалне војне службе и бринуће у касарнама о религиозним потребама војника у свакодневном животу према угледу на највеће армије света чиме се обнавља најдубља повезаност Цркве и војске у модерној српској историји.

Недавно је у ВС спроведена анонимна анкета на основу које се дошло до података о броју верника цркава, односно верских заједница које ће укупно запослити 30 војних свештеника. Право да свештенике запосле у ВС имаће цркве и верске заједнице које испуне услове о броју верника у ВС, при чему ће минималан број за једно формацијско место бити 100. За сада је извесно да поред СПЦ, чијих верника према резултатима спроведене анкете има 92%, још само две од традиционалних цркава, односно верских заједница испуњавају услове за по једно формацијско место. Неверујућих је било 2,6% а неопредељених свега 3,4%.

На повратак свештеничке службе у војску чекало се 70 година. Средином 19. века Србија је била међу првим европским земљама која је имала законски регулисану службу војних свештеника. Данас смо међу последњим које у војном саставу немају свештенике. Искуства земаља у којима постоји верска служба у војсци говоре да је увођење војних свештеника учврстило психичку стабилност војника, што је утицало да су боље извршавали компликоване задатке и били спремнији јер су имали моралну и духовну подршку, али и предност да упражњавају своју веру.

Када је реч о свештеницима СПЦ, војним капеланима, војним имамима и војним рабинима, карактеристично је да ће они имати двоструку улогу: официра и свештеника. Као официри биће део хијерархијске структуре ВС и потчињени командантима јединица. У исто време биће и део јерархије Цркве, одговорни епископу који је за то одређен од стране СПЦ и који неће бити припадник ВС. Са основа статуса официра оствариваће право на плату и друге накнаде, као и право на пензијско, инвалидско и здравствено осигурање, док ће на основу статуса свештеника у јерархији јурисдикције СПЦ остваривати право звања и одликовања према њеним аутономним прописима. Остале верске делатности ће обухватати све послове које врше штабни официри, при чему ће тежишно ангажовање војних свештеника бити учешће у морално-психолошким припремама за извршавање сложених задатака и предузимање мера на превенцији ванредних догађаја, неприлагођеног понашања и негативних појава као што су суицид, злоупотреба психоактивних супстанци, секте, крађе и слично. Такође, обављаће и функцију саветника команданта при чему неће бити у обавези да износе чињенице које сазнају путем исповести. Организоваће поклонича путовања, предавања и беседе о духовно-моралним темама, сарађиваће са осталим органима команде приликом обележавања државних и војних празника, вршиће пастирско- саветодавни рад, водиће црвени хор. Војни свештеници ће имати помоћника из редова подофицирског кора и једино ће над њим имати право командовања.

Војска Србије сарађује са 55 армија у свету, а војни свештеници ће бити ангажовани у свим мисијама и задацима у којима се ангажују њихове јединице То се односи како на редовне мирнодопске активности укључујући и логоровања и вежбе, тако и на све три мисије Војске - одбрана земље, учешће у мултинационалним операцијама и помоћ становништву угроженог елементарним непогодама. Православни свештеници ће на униформама ВС на плочици која означава припадност војним снагама имати и крст са тролистом на сваком краку, војни рабини давидову звезду, капелани раван крст, имами полумесец а службеници протестантсих цркава крст који извире из руже.

Извор: Православље