Oкончана прва фаза израде базе података војних меморијала и места страдања у иностранству од интереса за Србију

Сектор за борачко-инвалидску заштиту Министарства рада и социјалне политике Владе Републике Србије саопштава да је окончана прва, петогодишња, фаза истраживања и формирања електронске базе података о војним меморијалима и местима страдања у оружаним сукобима у прошлости.

Након што је 2003. године Министарство рада и социјалне политике од органа СР Југославије преузело надлежност заштите војних меморијала и места страдања у оружаним сукобима у прошлости, установљено је да не постоји база података у којој би били похрањени подаци о бројним војним меморијалима и местима страдања.

Током петогодишњег периода, у сарадњи са службом заштите споменика културе, научним институтима, музејима, архивима и дипломатским представништвима Републике Србије у иностранству, стручњаци при Министарству рада и социјалне политике евидентирали су укупно 531 војних меморијала и места страдања од интереса за Републику Србију у скоро четрдесет држава Европе, Азије, Африке, Аустралије и Северне Америке.

У циљу квалитетног евидентирања и обраде података, стручњаци Министарства рада и социјалне политике израдили су посебан евиденциони лист за сваки појединачни локалитет. Садржај евиденционог листа у потпуности је усклађен са сличним документима који се користе у државама Европске Уније.

Дуготрајним истраживањима Република Србија поседује драгоцену базу података војних меморијала и места страдања у иностранству што представља један од основних услова за њихову стручну и трајну заштиту, као и за очување достојанственог сећања на жртве оружаних сукоба у прошлости.

По окончању прве фазе истраживања у плану је наставак самог истраживачког процеса који би резултирао прикупљањем нових информација, као и презентирање овог сегмента националне културне баштине у оквиру специјализоване званичне интернет презентације Сектора за борачко-инвалидску заштиту Министарства рада и социјалне политике - www.bastinaratnika.rs .

Наведени подаци у сумарном облику постављени су на поменутом веб сајту (http://www.bastinaratnika.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=483&Itemid=1&lang=sr ).

Извор: www.bastinaratnika.rs