Освећење цркве Светог Илије у Врањској, Босанска Крупа