Подизање крста у Богоштици испод Дома српске поезије Десанка Максимовић

Подизање крста у Богоштици испод Дома српске поезије Десанка Максимовић
Подизање крста у Богоштици испод Дома српске поезије Десанка Максимовић
Подизање крста у Богоштици испод Дома српске поезије Десанка Максимовић
Подизање крста у Богоштици испод Дома српске поезије Десанка Максимовић