Презвитер Иван Спасевски: Преображење Христово и тајна спасења