Придружите нам се у акцији "Метар зида за Високе Дечане"

Министарство за дијаспору и Привредна комора Београда покренули cy акцију „Метар зида за Високе Дечане" у циљу подизања заштитног зида око дела манастирског имања, односно поправке старог зида тамо где он већ постоји. Више информација о овој акцији више можете наћи ОВДЕ.

У наставку Вам прилажемо Упутство за уплате у акцији МЕТАР ЗИДА ЗА ВИСОКЕ ДЕЧАНЕ.

А) Динарске уплате из Србије.

1. Прималац: Манастир Високи Дечани

2. Сврха уплате: Донација за зид

3. Текући рачун (код Привредне Банке Београд): 255-0026950101000-35

Уплату је могуће извршити на шалтерима било које банке или поште у нашој
земљи.

Б) Девизна уплата у било којој конвертибилној валути из било које државе, изузев Америке.

Напомена: Приликом уплате нагласити да Косово нема IBAN, што многи службеници у европским банкама не знају. Инстистирати на доле наведеним инструкцијама и новац ће сигурно стићи на рачун:

1. Назив банке (Name of the Bank): RAIFFEISEN BANK - KOSOVO

2. Адреса банке (Address of the Bank): Pristina, Kosovo

3. Swift Code: RBKORS22

4. Назив корисника рачуна (Name of the Beneficiary): MANASTIR VISOKI DECANI

5. Адреса корисника (Address of the Beneficiary): Manastirska ulica bb,
38322 Decani, Kosovo

6. Број рачуна корисника (Beneficiary's Account Number): 1503031001110204

7. Correspondent Bank: Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Vienna,
Austria

8. Swift Code of Correspondent Bank: RZBAATWW

Уплату најавити мејлом на monk.jezekilj@gmail.com ради праћења и потврде уплате.

В) Девизна уплата у доларима из Америке / постоје две варијанте уплате

В1) Директна уплата на девизни рачун

1. Назив банке (Name of the Bank): RAIFFEISEN BANK - KOSOVO

2. Адреса банке (Address of the Bank): Pristina, Kosovo

3. Swift Code: RBKORS22

4. Naziv korisnika racuna (Name of the Beneficiary): MANASTIR VISOKI DECANI

5. Адреса корисника (Address of the Beneficiary): Manastirska ulica bb,
38322 Decani, Kosovo

6. Број рачуна корисника (Beneficiary's Account Number): 1503031001110204

7. Correspondent Bank: American Express Bank, LTD; New York, USA

8. Swift Code of Correspondent Bank: AEIBUS33

Уплату најавити мејлом на monk.jezekilj@gmail.com ради працења и потврде уплате.

В2) Уплата преко Дечанског Фонда. На овај начин може се постићи умањење пореза за пореске обвезнике из Америке (тзв. Tax Deductible Fund)

Све инструкције за овај случај могу се наћи на следећем линку:

http://www.serfes.org/missionary/dmrf.htm

Обавезно ставити у напомену да се уплата односи на нови манастирски зид, а
доставити и све потребне податке како би био враћен попуњен образац за
умањење пореза.

Предност уплате преко Дечанског Фонда је и то што ће већи број уплата бити
прослеђен од једном, чиме ће значајно бити смањени губици због банкарских
провизија (15 евра на све износе мање од 5.000 евра, односно 0,3% на све
износе веће од 5.000 евра). Нпр. на десет појединачних уплата од по 500 евра
провизија ће бити 10 x 15 евра = 150 евра, а на једну уплату од 5.000 евра
провизија ће бити 15 евра.

За све информације о уплатама можете се обратити на:

monk.jezekilj@gmail.com

jezekilj@kosovo.net

cell: +381 64 800 3005, cell: +377 44 748 900


Monastery Visoki Decani

http://www.kosovo.net

tel: +381 390 361 543, tel: +381 64 800 3000, fax: +381 390 361 331