Призрен, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА 14.vek - запаљена изнутра (фото: 22.3.2004.g.)

Призрен, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА 14.vek - запаљена изнутра (фото: 22.3.2004.g.)
Призрен, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА 14.vek - запаљена изнутра (фото: 22.3.2004.g.)
Призрен, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА 14.vek - запаљена изнутра (фото: 22.3.2004.g.)
Призрен, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА 14.vek - запаљена изнутра (фото: 22.3.2004.g.)
Призрен, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА 14.vek - запаљена изнутра (фото: 22.3.2004.g.)
Призрен, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА 14.vek - запаљена изнутра (фото: 22.3.2004.g.)
Призрен, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА 14.vek - запаљена изнутра (фото: 22.3.2004.g.)
Призрен, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА 14.vek - запаљена изнутра (фото: 22.3.2004.g.)
Призрен, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА 14.vek - запаљена изнутра (фото: 22.3.2004.g.)
Призрен, БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА 14.vek - запаљена изнутра (фото: 22.3.2004.g.)