Пронађено 29 Оригенових проповеди

Спектакуларни проналазак у Баварској националној библиотеци у Минхену

Баварска национална библиотека је саопштењем  од 11. јуна 2012. обавестила јавност о спектакуларном проналаску 29 Оригенових проповеди. Ова вест је у академској јавности пропраћена живим интересовањем, нарочито у Италији у којој је овај проналазак означен као „проналазак столећа“.

При каталогизацији грчких рукописа из библиотеке Јохана Јакоба Фугера (Johann Jacob Fugger) из Аугсбурга – неке врста пандана племићкој лози Медичија у Фиренци - пошло је за руком филологу др Марини Мoлин-Прадел да у опсежном византијском кодексу - Cod.graec. 314. (овако гласи сигнатура рукописа) - идентификује досад непознате проповеди Оригена из Александрије (185 – 253/254.).

Овај проналазак је од непроцењиве вредности за пројект којим руководи професор Лоренцо Пероне (Lorenzo Perrone) на универзитету у Болоњи. Пероне је оснивач истраживачкe групе о Оригену названом Girota, приређивач и уредник часописа Adamantius, као и специјалиста за позну антику. Својим студијама о догматским контроверзама у 5. и 6. столећу стекао је међународни углед, а управо је довршио транскрипцију текстова ових проповеди које ће ући у научну едицију Оригенових „Сабраних дела“. Ту едицију припрема проф. Маркшис (Markschies), у оквиру серије „Грчки хришћански писци“, при Академији за науку у Берлину-Бранденбургу.

Ориген је један од најзначајнијих теолога раног хришћанства. Оснивач је библијске текстуалне критике и алегоријске школе тумачења, односно ерминевтике. Као апологет, неустрашиви библијски радник, мислилац и омилитичар, утиснуо је оригиналношћу свог мишљења дубоки печат у историју медитеранског и европског богословског наслеђа. Деловао је у многим дисциплинама, као што су библијска егзегетика, историја теолошког мишљења, духовности и мистике. Блажени Јероним (347-420) приписује му око 2000 списа, од којих највећи део није сачуван. Готово половина његових списа сачувана је у латинским преводима Руфина из Аквилеје (345-411/412) и Блаженог Јеронима.

Његово дело се састоји из превасходно егзегетских списа, учених богословских коментара, посебних објашњења (схолија) и проповеди (омилија) на Библију. Од сачуваних 200 омилија, било их је досад само 21 на грчком оригиналу, а са проналаском преосталих 29, тај број се повећава на 50. Девет омилија посвећених псалмима биле су у латинском преводу Руфина већ познате, пет посвећених псалму 36, две посвећене псалму 37 и две псалму 38. Захваљујући идентификацији садржаја „Homiliae in psalmos“: Cod.graec. 314. сада су четири омилије посвећене псалму 36 приступачне и на грчком оригиналу. Откривено је и двадесет и пет нових омилија о псалмима 15 (2), 67 (2), 73 (3), 74, 75, 76 (4), 77 (9), 80 (2), 81. Реч је о најзначајнијем открићу од 1941.године, када су у Тури, неколико километара од Каира, пронађени папируси из 5./6. века међу којима су идентификована и два Оригенова дела.

Палеографска експертиза и анализа текстова на универзитету у Падови је већ 25.јуна 2012. доказала ауторску аутентичност и већ 8. октобра исте године у Берлину, на тамошњој Berliner Akademie der Wissenschaften, у оквиру једног предавања професора Перонеа - „Origenes Alt und Neu. Psalmenhomilien in der neuentdeckten Münchener Handschrift“ - текстови су представљени широкој јавности.

На овом месту бисмо додали да Баварска национална библиотека поседује преко 650 грчких рукописа и тиме спада у највеће и најзначајније збирке јелинских рукописа у Немачкој. Ову библиотеку је 1558. г.основао баварски војвода Албрехт V.

Са великом напетошћу очекујемо објављивање Оригенових „Сабраних дела“, када ће улога ових омилија о псалмима бити свестрано обрађена.

Протођакон Зоран Андрић, Минхен