Први број „Данице“ изашао пре 157 годинa

Пре 157 година, 20. фебруара 1860. године, изашао је први број „Данице“. Књижевни часопис имао је значајну улогу у развоју уметничког реализма. Десетодневни часопис „Даница" излазио је у Новом Саду од 20. фебруара 1860. до 20. августа 1872. године. Прекид у излажењу часописа трајао је од августа 1871. до маја 1872. године. „Даница" је књижевни часопис српског романтизма.

Покретач и први уредник био је правник, публициста и књижевник Ђорђе Поповић. Добио је надимак Даничар по имену часописа. За часопис су писали Јаков Игњатовић, Ђура Јакшић, Јован Јовановић Змај, Лаза Костић, Владислав Каћански, Јован Илић, Љубомир Ненадовић. „Даница" је имала значајну улогу у развоју националног и уметничког реализма (посебно поетског израза), као и у окупљању и организовaњу Уједињене омладине српске (1866). Последњих девет бројева часописа уређивао је Ђорђе Рајковић.

Извор: РТС