Религиозна промисао о филму – Ваљево, Библиотека аве Јустина