Саопштење за јавност: Интеграције Рома у Европи

Конференција Европских Цркава
Главни одбор
21-24 септембар 2011.
Праг, Чешка

Главни одбор Конференције Европских Цркава жели да подстакне цркве чланице да своју службу са и за ромску мањину учини видљивијом и да предузме даље мере како би се превазишле баријере између мањинских и већинских заједница.

Главни одбор КЕК-а поздравља усвајање нацрта плана ЕУ о интегрисању Рома у јуну 2011. за време председништва Мађарске и жели да подстакне чланице и партнерске организације да узму активног учешћа у развоју националне стратегије.

За време састанка у Прагу од 21. до 24 септембра 2011. године, Главни одбор се састао са представницима цркава у Републици Чешкој када је и питање положаја ромске мањине у Чешкој разматрано; односно, колико тачно Рома живи у различитим гетоима у земљи, а изражена је и забринутост због насиља, нарочито екстремних група у Републици Чешкој.

С обзиром да је положај ромске мањине широм Европе тежак и да је неопходно више труда како би се ромска мањина интегрисала са већинским становништвом, Главни одбор КЕК-а подсећа на закључке Консултација у Братислави из маја 2001. године под називом "Живети у заједници - према једнаким могућностима и превазилазећи дискриминацију. Положај Рома у Централној и Источној Европи".

И поред напредка који је постигнут што се тиче правног положаја мањина, друштвена искључивост, стереотипи и дискриминација се настављају. Када се врше промене у социјалним законима, треба се водити принципом једнакости и злоупотребе избегнути.

Развој националних стратегија обезбеђује могућности да се превазиђу искључивости и промовишу заједнице које су свеобухватне. Верујемо да је сваки човек створен према лику Божијем и зато, достојанство сваке личности - колико год да је она различита - заслужује поштовање. Једнакост пред законом, приступ социјалним службама, образовање и запослење су важни кораци које треба што пре предузети. Поред тога, повезивање и сусретање у оквиру једног друштва, састанци мањинског и већинског становништва су неопходни за дугорочне резултате. Верујемо да цркве и црквено орјентисане организације могу имати изузетну улогу у овом пољу и надамо се ће она бити препозната у току развоја националних стратегија до краја ове године.

Праг, 24. септембар 2011.