Саопштење за медије Комисије за верску наставу Министарства вера

Комисија за верску наставу у основним и средњим школама одржала је 25. августа 2010. године седницу поводом почетка школске 2010/11. године.

Седници су присуствовали:

председник Комисије Драган Чуровић, државни секретар у Министарству вера, заменик председника Комисије мр Зоран Костић, помоћник министра просвете, и чланови:

епископ бачки Иринеј, Српска православна црква,
монсињор Андрија Копиловић, Римокатоличка црква,
епископ Иштван Чете Семеши, Реформатска хришћанска црква,
суперинтендент Арпад Долински, Евангеличка хришћанска црква а.в.,
реис-ул-улема Адем еф. Зилкић, Исламска заједнице Србије,
рабин Исак Асиел, Јеврејска заједница у Србије,
мр Желимир Попов, помоћник министра просвете,
Богољуб Лазаревић, помоћник министра просвете.

Седници је присуствовала и Ана Мелек, по овлашћењу члана Комисије епископа Самуела Врбовског, Словачка евангеличка црква.

Комисија је усвојила следеће саопштење:

Комисија за верску наставу је усагласила предлог да од Министарства рада и социјалне политике Републике Србије треба одмах затражити мишљење о запошљавању наставника верске наставе на неодређено време, како би директори школа што пре, тј. током школске 2010/11. добили могућност да распишу конкурсе ради пријема у стални радни однос наставника верске наставе који испуњавају критеријуме прописане Законом о основама система образовања и васпитања. Тиме би наставницима верске наставе, након скоро десет година од увођења овог предмета у школе, коначно био омогућен радноправни статус као и њиховим колегама који предају остале предмете.

На састанку је даље констатовано да је Влада Републике Србије 29. јула 2010. разрешила рада у Комисији за верску наставу три представника Министарства просвете Републике Србије, два представника Министарства вера Републике Србије и два представника Исламске заједнице из претходног сазива Комисије, и уместо њих именовала нове чланове Комисије: три представника Министарства просвете Републике Србије, два представника Министарства вера Републике Србије и једног представника Исламске заједнице.

Председник Комисије за верску наставу је појаснио да је престала потреба за именовањем два представника Исламске заједнице. Наиме, представник Исламске заједнице у Србији (са седиштем у Новом Пазару) је од 2008. напуштао, бојкотовао и опструисао рад Комисије за верску наставу условљавајући своје присуство одстрањивањем представника Исламске заједнице Србије (са седиштем у Београду) која је, поред осталог, достављајући јединствене листе кандидата за вероучитеље из оба дела Исламске заједнице, конструктивно доприносила раду Комисије за верску наставу. Будући да је Исламска заједница Србије (са седиштем у Београду) писмено обавестила Министарство вера Републике Србије да одређује новог представника за Комисију за верску наставу, а да је Исламска заједница у Србији (са седиштем у Новом Пазару) низом потеза показала да је напустила рад Комисије за верску наставу, Влада Републике Србије је формирањем новог сазива Комисије за верску наставу уважила фактичку реалност и за представника Исламске заједнице именовала особу предложену од стране Исламске заједнице Србије (са седиштем у Београду). Тиме је у потпуности испоштована Уредба Владе Републике Србије о образовању Комисије за верску наставу у основној и средњој школи од 11. новембра 2004. којом је прописано да свака традиционална црква и верска заједница има по једног представника у раду Комисије за верску наставу.

На састанку је изражено заједничко уверење да ће кадровске промене у Комисији за верску наставу допринети успешнијој сарадњи и бољем раду на афирмацији верске наставе у основним и средњим школама. Комисија за верску наставу је с тим у вези изричито одбацила недобронамерна и неистинита мишљења изношена у јавности од стране представника Исламске заједнице у Србији (са седиштем у Новом Пазару) да нови сазив Комисије за верску наставу изражава „дискриминаторски однос" Републике Србије према муслиманским верницима.

Извор: Министарсто вера Републике Србије