Шеста књига библиотеке Архива Епархије браничевске

Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске 1920–1925Зоран Ранковић, Мирослав Лазић
Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске
1926–1930

Архивски извори штампани у шестој књизи библиотеке Архива Епархије браничевске односе се на период од 1926. до 1930. године. Међу публикованим документима издвајају се две основне групе. Прва се односи на организационо устројство и црквено-административно уређење Српске православне цркве, као и утврђивање једнообразности у литургијском, богослужбеном и верском животу. С друге стране, друга група извора у знатној мери осветљава однос цркве и државе указујући на значајан уплив државе у живот цркве, као и то да је црква у том периоду, поред своје основне верске функције, имала и ангажовану улогу у истицању националних идеала.

Поред ових, истој групи докумената припадају и многобројни расписи на основу којих се може сагледати социјално ангажована улога цркве и њено учешће у разним хуманитарним акцијама, почев од пружања материјалне помоћи социјално угроженим групама или појединцима, до прикупљања средстава за помоћ другим братским народима након разних елементарних непогода, попут поплава и суша. Такође, ови извори указују на место и значај Српске православне цркве у свеопштој едукацији и креирању индивидуалног и колективног идентитета српског друштва у периоду између два светска рата, када се верски идеали прожимају и спајају с националним.

Поред тога, свакако треба издвојити и документа која се односе на духовно и културно-историјско наслеђе, будући да је подизање и опремање цркава умногоме било одређено одговарајућим законским регулативама…

Извор: Епархија браничевска