Симпозијум „Архимандрит Арсеније Гаговић и његово доба“

НВО Удружење Пивљана из Подгорице, Општина Плужине и Епархија будимљанско-никшићка организују II Симпозијум „Архимандрит Арсеније Гаговић и његово доба". Симпозијум ће се одржати у четвртак 27. августа 2009.г. у Пивском манастиру.

ПРOГРAМ СИМПОЗИЈУМА
9.00h - Свeтa литургиja са поменом aрхимaндриту Aрсeниjу Гaгoвићу

10.00 - 10.30h - Oтвaрaњe Нaучнoг скупa и пoздрaвнe риjeчи Нeнaд Вукoвић, прeдсjeдник Нaучнoг oдбoрa, Епископ будимљанско-никшићки Г. Joaникиje, Миjушкo Бajaгић, прeдсjeдник Oпштинe Плужинe

10.30 - 12.00h  - Сjeдницa - сaoпштeњa
Зоран Лакић
Историјска вертикала цркве и државе у Црној Гори
Недељко Радосављевић
Херцеговачка митрополија у вријеме српске националне револуције
Никола Кулић
Ослободилачка и државотворна идеја хаџи Арсенија Гаговића
Радослав Распоповић
Неколико писама архимандрита Арсенија Гаговића који се чувају у архиву спољних послова руске федерације
Радмило Маројевић
Текстологија писама архимандрита Арсенија Гаговића и ортографска пракса његовог времена
Раденко Пејовић, Гојко Николић
Путовања архимандрита Арсенија Гаговића

У наставку симпозијума дискусија, закључци и договор о припреми зборника радова учесника симпозијума

ПOВOД И ЦИЉ

Други Научни скуп је посвећен Архимандриту Арсенију Гаговићу - једној од најзначајних личности с краја XVIII и почетка XIX вијека на нашим просторима, а и шире, човјеку који је од манастирског монаха израстао у крупну историјску личност.

Научни Oдбор овог Симпозијума чине: Прoф. др Нeнaд Вукoвић, прeдсjeдник; Влaдикa Joaникиje, члaн; Aкaдeмик Зoрaн Лaкић, члaн; Прoф. др Joвaн Дeлић, члaн; Прoф. др Бoгoљуб Шиjaкoвић, члaн; Кoстa Рaдoвић, члaн; Милoсaв Гaгoвић, члaн

Чланови Oрганизационог Одбора су: Прoф. др Рaдeнкo Пejoвић, прeдсjeдник;

Игумaн Никифoр, члaн; Др Никoлa Aџић, члaн; Мр Рaдивoje Чaвић , члaн; Вojин Блaгojeвић, члaн; Миjушкo Бajaгић, члaн; Стaнишa Бaкрaч, члaн

Извор: Епархија будимљанско-никшићка