Српски затвори пребукирани

Тренутно у нашим казненим установама казну издржава 9.500, а на „листи чекања" је још око седам хиљада осуђеника

затворНиш - Реформа у области извршења заводских (затворских) санкција у Србији, која је започела 2003.године, успешно се спроводи, али још није завршена. Процес реформе који је део трансформације целокупног правосудног система у нашој земљи одвија се уз одређене тешкоће, које у знатној мери отежавају стање у казнено-поправним установама. Ово је у Нишу рекао Дамир Јока, начелник Одељења за третман ове управе, и притом посебно нагласио:

- У српским затворима тренутно казну издржава 9.500 осуђених лица, што је чак за 3.500 више него пре пет година када је реформа започета. Истовремено, на место у затворима, који су препуни, чека преко 6.500 осуђеника. Исто тако читаво стање посебно отежава чињеница да је преко 50 одсто од укупног броја лица која су у нашим заводима било у контакту или су уживаоци психоактивних супстанци - рекао је Јока.

Поред чињенице да је повећан број осуђених лица у Србији и да је проблем дроге раширен, нагласио је Дамир Јока, драстично је погоршан и састав осуђеника на издржавању казни у установама за извршење санкција. Међу лицима на издржавању казни много је више оних који су осуђени због тешких кривичних дела са елементима насиља, а значајно је повећан и број младих особа које су осуђене за различита кривична дела, рекао је Јока. У овом тренутку 70 лица издржава најтежу затворску казну од 40 година, а међу осуђеницима је чак између 60 и 70 процената повратника.

- Многи осуђеници долазе у затвор као чланови неке од организованих криминалних група, што доводи до сукоба међу самим затвореницима, а врло честа је појава и самоповређивања. Због тога се, истакао је Дамир Јока, прибегава честим премештањима осуђених лица из једне у другу заводску установу, јер се једино тако сукоби могу избећи и спречити. Иначе, у затворским установама у Србији почетком ове године било је 150 осуђених лица која су старости преко 70 година.

Дамир Јока говорио је о стању у српским установама које су у надлежности Управе за извршење заводских санкција у Нишу поводом завршетка пројекта Центра за људска права у Нишу и објављивања резултата „Мониторинга услова затварања у Казнено-поправном заводу у Нишу". На овом скупу је Александар Стојановић, представник канцеларије Савета Европе у нашој земљи, рекао да према очекивањима ове европске институције број осуђених лица у Србији треба да буде оптимално око 12.000.

Извор: www.politika.co.yu - Т. Тодоровић