Став Председништва САНУ поводом иницијативе о оснивању Војвођанске академије наука и уметности

Извршни одбор Председништва САНУ уз сагласност Огранка САНУ у Новом Саду је изнео чврст став којим се оспорава оснивање ВАНУ по предложеном документу Статута АП Војводине. Овај документ упутили смо благовремено 29.9.2008. године Влади Републике Србије, Скупштини Републике Србије, Скупштини АП Војводине и Координационом телу Скупштине АП Војводине за израду Статута.

Председништво САНУ је на III седници, одржаној 27. новембра 2008. године, потврдило став Извршног одбора и након предлога Одељење друштвених наука, закључило да се оспори формирање на тлу Републике Србије још једне „Академије наука и уметности". Свуда у свету академије наука и уметности су националне установе, па је уобичајено да свака држава има једну националну (државну или краљевску) академију наука и уметности.

Како је Академија превасходно, научна установа, њу може основати само онај државни орган који располаже надлежношћу у области науке. Таквом надлежношћу Аутономна покрајина Војводине не располаже, пошто јој члан 283. став 2. Устава Србије то не додељује. Другим речима, уређивање науке, укључујући и оснивање наука и уметности јесте искључива надлежност Републике Србије, а не и Аутономне покрајине Војводине. Отуда се чланом 29., тачком 10. Нацртом Статута Војводине, која носи наслов „Наука, иновације и технолошки развој", узурпираном надлежношћу покушава да образује Војвођанска академија наука и уметности (члан 17. и члан 34, алинеја 17.).

Српска академија наука (и уметности) постоји већ 167 година, као највиша научна установа српске државе. У циљу равномерног развоја науке у Србији, САНУ је 1992. година формирала свој Огранак у Новом Саду и два своја Центра у Крагујевцу и Нишу заједно са Универзитетима у тим градовима. На тај начин Српска академија наука и уметности помаже равномеран развој науке на целој територији Републике Србије. У Огранку у Новом Саду, као и у Српској академији наука и уметности заступљене су, преко чланова и истраживачких пројеката, све релевантне националне мањине које живе на тлу Републике Србије.

Извор: САНУ