Стварност нације, поводом (зло)употреба Његоша и Андрића

Стварност нације, поводом (зло)употреба Његоша и Андрића
Стварност нације, поводом (зло)употреба Његоша и Андрића
Стварност нације, поводом (зло)употреба Његоша и Андрића
Стварност нације, поводом (зло)употреба Његоша и Андрића

Историчар Жељко Вујадиновић одржао је 16. фебруара 2017. године,у организацији Црногорско-руског културног центра Никшић, предавање на тему „Стварност нације, поводом (зло)употреба Његоша и Андрића".

Предавање мр Жељка Вујадиновића је из шире историјске перспективе (односа хришћанства и ислама, западне Европе и Отоманског царства) показало да се стварање вјештачких политичких нација крајем 20. вијека проводи по моделу деконструисања онога што је стварно било и конструисања једне нове националне стварности.

Да би се то постигло у Босни и Херцеговини и Црној Гори политичким конструкторима са Запада је било неопходно урушавање Андрића и Његоша као два истинска стожера српског националног бића у овим државама. Све то је утемељено и припремљено глобалном ревизијом историје, посебно када су у питању исламизација и два свјетска рата на овим просторима. Тако се Османско царство уназадно пројектује као истински мултикултурално и мултивјерско друштво и да никакве насилне исламизације није било, већ само добровољног прихватања и примања мухамеданске вјере.

Мр Жељко Вујадиновић је дипломирао на Филозофском факултету (група за историју, латински језик и римску књижевност) у Сарајеву, а постдипломске студије је завршио на Филозофском факултету у Београду одбраном магистарског рада „Проблеми исламизације у Црној Гори“. Запослен је као виши асистент за предмет Помоћне историјске науке на Филозофском факултету у Бањој Луци и за предмет Савремена историја на Факултету политичких наука у Бањој Луци. Од 2016. је ангажован у Академији наука и умјетности Републике Српске.

Учествовао је у великом броју скупова, конференција, симпозијума, као и у реализацији научних пројеката у својству главног и одговорног уредника, руководиоца, сарадника, редактора. Од најновијих пројеката издвајају се "Енциклопедија РС" у којем је проф. Вујадиновић координатор. Руководилац је пројекта "1914–1918. данас". Уредник је Библиотеке Историја Издавачке куће Јасен, Никшић – Београд. Медијатор предавања у Никшићу био је др Васиљ Јововић.

Извор: Епархија будимљанско-никшићка