Светиње Београда: Свети Василије, Бањица (изградња храма)