Теолошки погледи XLIX/2 (2016)

У другој половини септембра 2016. године из штампе су изашли нови Теолошки погледи (XLIX година излажења, друга свеска за 2016. годину) – на укупно 222 стране.

Нови Теолошки погледи читаоцима најпре доносе превод патристичких текстова - превод списа ранохришћанског аутора Афраата, персијског мудраца, под насловом Приказ 6: Приказ о синовима завета (стр. 203-238) (овај текст са сиријског језика превео је ђакон др Н. Тумара), те Тумачење Књиге о Рути из пера Блаженог Теодорита, епископа кирског из 5. века (стр. 239-246) у преводу Лазара Нешића, а затим следе радови домаћих аутора и преводи - укупно 8 чланака, за којима следе кратки осврти и прикази нових издања. У новој свесци версконаучног часописа Теолошки погледи објављени су следећи научни радови:

  • Епископ Јован Пурић, „Символика у Светој Тајни Крштења“ (стр. 247-270);
  • Иван Малетић, „Допринос Светог цара Константина Великог победи хришћанства и његов однос према Цркви после Првог Васељенског Сабора (стр. 271-290);
  • Мирослав М. Поповић, „Свети Бруно из Келна и картузијански ред“ (стр. 291-300);
  • Јован Тимотијевић, „Српске привилегије и њихов утицај на уређење и реформу црквено-народног живота у Аустроугарској монархији у периоду од Велике сеобе до краја владавине Јосифа II (1690–1790)“ (стр. 301-320);
  • Владица С. Тодоровић, „Проблематика захтева за аутокефалном црквом у Црној Гори“ (стр. 321-338);
  • Александра Малешевић, „Породичноправни и хришћански аспект материнства и очинства у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења“ (стр. 339-362);
  • Себастијан П. Брок, „Раносиријски аскетизам“ (стр. 363-382);
  • Џон Данкан Мартин Дерет, „„Узми признаницу своју... и напиши педесет“ (Лк. 16, 6) : природа признанице“ (стр. 383-388).

За чланцима следе кратки осврти: Жан Данијелу, „Оригеново учење о Евхаристији“ (стр. 389–393), и текст поводом четири године од упокојења оца Радована Биговића - који је између осталога у свом хришћанском служењу уређивао Теолошке погледе од 1991. до 1998. године; овај текст су написали Миланка Тешовић и Зоран Матић, под насловом „У спомен на служитеља Господњег Радована“ (стр. 394-398).

На осврте се настављају прикази новијих издања које су написали Фива (Савковић), монахиња из манастира Градац (Predrag Dragutinović, Karl-Wilhelm Niebuhr and James Buchanan Wallace (прир.), The Holy Spirit and the Church according to the New Testament - Sixth International East-West Symposium of New Testament Scholars: Belgrade, August 25 to 31, 2013, Mohr Siebeck, Tübingen 2016 - стр. 399-404), те приказ књиге Сергеја Н. Булгакова Трнов венац Достојевског (Бернар, Стари Бановци, Београд, 2015 ; приредио Благоје Пантелић; превод: Наташа Пољак и Нада Узелац) из пера В. Коларића (стр. 405-407); затим два приказа из пера проф. др Предрага Драгутиновића (Ulrich Luz, Exegetische Aufsätze, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 357, стр. 408-410, и Еrnst Dassmann, Die eine Kirche in vielen Bildern. Zur Ekklesiologie der Kirchenväter, Standorte in Antike und Christentum 1, Stuttgart: Anton Hiersemann, 2010, стр. 410-412), приказ сабраних дела Н. Д. Успенског који је написао Н. Ерцег (Н. Д. Успенский, Собрание трудовь I-III, Москва 2004, 2006 и 2007, стр. 412-415), и два приказа из пера протођакона З. Андрића (Robert Darnton, Die Zensoren. Wie staatliche Kontrolle die Literatur beeinflusst hat. Vom vorrevolutionären Frankreich bis zur DDR, Siedler Verlag, 2016 - стр. 415-418, и Markus Vinzent, Christ’s Resurrection in Early Christianity and the Making of the New Testament, Routledge, 2011 - стр. 418 - 419), те исправка погрешно нумерисаних годишта Теолошких погледа (стр. 420-421) и кратко упутство ауторима (стр. 422).

Часопис Теолошки погледи може се купити у књижарама Православног богословског факултета Универзитета у Београду, а о начину претплате можете се информисати преко адресе pretplata@spc.rs или на телефон (+381) 11 3025 113.

Број 2 за 2016. годину, Београд 2016. 222 странe (стр. 201–422); 21 cm, ISSN 0497–2597

Срећко Петровић