У свету више од 1,200.000.000 римокатолика

„Папски годишњак за 2013. годину“: Број католика расте брже од пораста становништва у свету – 413.00 свештеника, 713.000 монахиња – Тренд успона разликује се од континента до континента

Први пут је број римокатолика у свету прекорачио границу од 1,200.000.000 душа. Током 2011. године њихов број је, у поређењу с претходном годином, порастао за 1,5 проценат са 1,196.000.000 на 1,214.000.000. У истом временском распону број становника у свету је порастао за 1,23 процента, према подацима „Папског годишњака за 2013. годину“ објављеном у понедељак. Тиме удео римокатолика у светском становништву као и до сада износи 17,5 процената.

Према овде изнетим статистичким подацима, број свештеника је порастао за 5.000, са 408.024 на 413.418. И у 2011. години наставио је тренд пораста верних у Африци и Азији, док у Европи и Северној Америци њихов број стагнира или се смањује.

Нарочито је забележен увећан број римокатолика у Африци, за 2011. годину, и то за 4,3 %, што је тим значајније, јер је укупни пораст становништва на овом континенту мањи – 2,3%. Па и у Азији је примећен пораста римокатолика за 2 %, наспрам свеукупном порасту становништва од 1,2 %. Само у Азији и Африци у 2013. године има за 3.000 више свештеника него у 2011. години. И док се број свештеника у Азији и Африци увећао од 2001. до 2011. године за 39,5, одн. 32%, у истом раздобљу у Европи је њихов број смањен за 9%. Запажен је мањи број монахиња у периоду од 2001. до 2011. године – за 10 процената, па их данас има 713.000.

Према статистичком годишњаку прозлази да скоро половина римокатолика (48,8 %) живи у Америци, док их у Европи има 23,5 %, у Африци 16 %, у Азији 10,9 %, и 0,8 % у Океанији. Римокатоличка црква има 5.132 бискупа.

Извор: Катпрес