Васпитање и образовање у светлу светих књига

Васпитање и образовање у светлу светих књига
Васпитање и образовање у светлу светих књига
Васпитање и образовање у светлу светих књига
Васпитање и образовање у светлу светих књига

У организацији Митрополије загребачко-љубљанске у свечаној сали Духовног центра на Светом Духу у Загребу, у четвртак 10. јануара 2013. године, одржан је једнодневни симпосион на тему Васпитање и образовање у свјетлу светих књига. Поздравним словом и уводним говором гостима предавачима и заинтересованим који су пратили овај догађај обратио се Високопреосвећени Митрополит  загребачко-љубљански г. Јован, након кога су се смјењивали предавачи који су износили своје реферате на теме васпитања и образовања младих, питања брака и породице и изазове који пред њима стоје у свако вријеме, па и у нашем добу.

Овај радни састанак састојао се из два дијела, а први предавач је био проф. др Адалберт Ребић са насловљеним предавањем Мјесто Божје ријечи у обитељи у коме је истакнуо васпитни значај присуства и ишчитавања библијских текстова у оквиру савремене породице.

Наредни предавач је био мр Нермин Ботоњић са темом Обитељ и образовање у традицији ислама у којој је посебно наглашена обавеза очувања породице и добрих односа унутар ње, а образовање мора да има за циљ изграђивање одговорних чланова друштва. Нажалост, рабин јеверејске заједнице у Загребу г. Луциано Моше Прелевић био је спријечен да изнесе свој реферат насловљен Одговорност родитеља у образовању дјетета те је ријеч преузео именовани евангелички бискуп г. Бранко Берић. Усљедила је расправа у којој су присутни износили своје коментаре и постављали питања предавачима.

Други дио радног састанка отворио је својим предавањем проф. др Драгомир Сандо на тему Хришћанска педагогија пред изазовима сваременог времена и њен однос према образовању младих у коме је присутне упознао са специфичностима метода и смисла васпитања у искуству православног Истока. Педагогија је као наука окренута васпитаницима и имала је потребу непресаног преиспитивања своје задаће и мисије, а црквена педагогија или просвјета, иако је добрим дијелом везана за уопштену, друштвену педагогију од ње се и разликовала, првенствено због свога крајњег циља који је спасење и обожење човјека.

Наредни предавач је био проф. др Јуре Зечевић у чијем реферату Изабране теме одгоја и образовања су обрађене четири теме:

- ефекат "огледала" у васпитању дјеце и младих,
- о заговарању неограничене слободе у васпитању и образовању,
- о васпитању за зрело опхоћење са сполношћу и сексуалношћу и
- о начинима расправљања о васпитању и образовању укључујући и здравствени одгој.

Посљедњи предвиђени предавач је био г. Жељко Мраз из Баптистичке цркве у Хрватској са темом Одгој у вјери у глобаризираном и плуралистичком свијету  гдје је истакнуо важност упознавања свијета младих како би им могли на прави начин приступити.

И након другог дијела предавања усљедила је расправа у коју се укључио и митрополит Јован и изнио неколико библијских цитата из Старог и Новог Завјета: Слушај, сине, наставу оца својега и не остављај науке матере своје (ПрС 1,8);  Дјецо, слушајте своје родитеље у Господу, јер је ово праведно. Поштуј оца својега и матер, ово је прва заповјест с обећањем: да ти добро буде и да дуго поживиш на земљи. И ви очеви, не раздражујте дјеце своје него их подижите у васпитању и науци Господњој (Еф. 6,1-4), осврнуо се на њихов васпитни значај и смисао у савременим околностима.

Изазов је пред нама да ријеч Божију и у модерном, секуларизованом времену, преносимо породици и сваком појединцу, на начин да она унапријед не буде одбачена као старомодна, јер шта то значи бити модеран, шта значи бити савремен? Главно мјерило мора бити шта је добро, а шта је зло и за појединца и за друштво.

Овај сусрет, са освртом на увијек важну тематику породице, васпитања и образовања, значајан је и због своје актуелности, обзиром на увођење здравственог одгоја у основним и средњим школама у Републици Хрватској у текућој школској години и покушај да се јавности изнесе хришћанска, исламска и јудејска традиција и да на тај начин буде дат допринос овој комплексној теми за коју су подједнако заинтересоване и вјерске заједнице, и надлежно министарсво просвјете, и родитељи, и дјеца и друштвена заједница у цјелини.  

Догађај је отуда побудио и пажњу медија, а присутна је била и проф. др Анкица Мариновић, савјетница Предсједника Републике Хрватске за науку, високо образовање и вјерске заједнице.

Извор: Митрополија загребачко-љубљанска