Вече ромске поезије, културе и историје Рома у Подгорици