Веронаука у ОШ „Вук Караџић“ у Лозници

Веронаука у  ОШ „Вук Караџић“ у Лозници
Веронаука у  ОШ „Вук Караџић“ у Лозници
Веронаука у  ОШ „Вук Караџић“ у Лозници
Веронаука у  ОШ „Вук Караџић“ у Лозници

Марљиви вероучитељи и наставници у ОШ Вук Караџић у Лозници редовно примењују пројектну наставу и корелацију различитих предмета са веронауком. Ученици веронауке са радошћу учествују у радионицама у којима стичу нова знања и методе рада.

Тема часа била је Дани у седмици, а корелација је извршена са наставним предметом енглески језик. Који дан у седмици је посвећен ком светитељу - тема је која је обрађивана на часовима веронауке. Такође, ученици су направили крст и плоче за сваки дан у седмици. Саставили су и укрштенице са темом Празници. Цео пројект је урађен и на енглеском језику.

Веронаука у  ОШ „Вук Караџић“ у Лозници
Веронаука у  ОШ „Вук Караџић“ у Лозници
Веронаука у  ОШ „Вук Караџић“ у Лозници
Веронаука у  ОШ „Вук Караџић“ у Лозници