Вероучитељ, II разред: Икона, прозор у Царство Божје