Верске мањине као део културно разноликих друштава